Welkom bij Coachingspraktijk Jelsma

Je bent op zoek naar een manier waarop je je verder kunt ontwikkelen, kunt groeien en een uitdaging aan wilt gaan.

Ik werk vanuit de visie dat je zelf weet wat je eigen krachten en mogelijkheden zijn. Je zoekt een manier van begeleiden waarin deze krachten en mogelijkheden gestimuleerd en ontwikkeld worden, waardoor je voelt dat je groeit.

Even voorstellen: Lucie Jelsma

Mijn leven lang heb ik al veel belangstelling gehad voor het begeleidingsgedeelte in mijn werk. Ik werkte in de gezondheidszorg als begeleider en leidinggevende en werk binnen mijn eigen trainings – en coachingsbureau als begeleidingskundige.

Binnen mijn werk als docent binnen een ROC heb ik mijn talenten als coach en begeleider in onderwijsland volop kunnen ontwikkelen. In mijn huidige functie als adviseur onderwijskwaliteit ga ik samen met onderwijsteams op zoek naar een continue verbetering van de onderwijsprocessen.

Ik heb mij gespecialiseerd in coaching, supervisie, intervisie en verandermanagement. Ik ervaar telkens weer dat er een werkelijke en diepgaande blijvende verandering optreedt wanneer er gewerkt wordt vanuit de verbinding met het hart, het hoofd en het gevoel/intuïtie.

Persoonlijke coaching

Ben jij op zoek naar:

 

 

 • coaching in je loopbaan?
 • het omgaan met het verlies van een dierbare?
 • hoe om te gaan met verlieservaringen bijvoorbeeld ziekte en/of invaliditeit?
 • manieren om weer gelukkig te zijn in je relatie?
 • meer inzicht in je eigen functioneren werkgerelateerd of privé?
 • manieren om beter in je vel te zitten?
 • een traject voor supervisie?

Organisatiecoaching

Ben jij op zoek naar:

 

 • trainingen zoals verandertrajecten, coaching van management en medewerkers?
 • teamontwikkeling gericht op samenwerkingsproblemen en/of innovatietrajecten?
 • communicatietrainingen zoals het feedback geven/ontvangen, conflicthantering en het voeren van lastige gesprekken?
 • een geregistreerd supervisor/intervisor/begeleidingsdeskundige om de competenties van jouw werknemer te verbeteren?
 • het verbeteren van prestaties in uitvoering van beroep of functie?
 • hulp bij het opzetten van een intervisiegroep binnen jouw organisatie?

Wanneer je een coaching/supervisietraject wilt volgen, kun je mogelijk in overleg de kosten terug krijgen via je werkgever. De kosten van supervisie- en coachingstrajecten kunnen aftrekbaar zijn voor de belasting (hier is wel een drempel voor ingebouwd).

Ik ben lid van de beroepsverenigingen LVSC en de NOBCO.