Persoonlijke coaching

Relatiecoaching

Verlies- en rouwverwerking

Persoonlijke ontwikkeling

Communicatie

Stress, depressie, burn-out

Relatieproblemen

Indicaties

Wanneer je voelt dat er binnen je relatie zaken zijn waar je aan wilt werken. Je voelt je niet meer gelukkig binnen de relatie, er is sprake van ruzie met je partner, er is geen of nauwelijks communicatie mogelijk, er heerst een gespannen sfeer of er is veel ruzie. Je hebt veel moeite om een relatie aan te gaan of vindt het juist heel moeilijk om uit een relatie te gaan terwijl je er niet gelukkig mee bent.

Werkwijze

Gaandeweg de gesprekken die je met mij hebt zal duidelijk worden wat je nodig hebt om je eigen rust en levensgeluk te (her)vinden. Ik maak gebruik van vele therapievormen zoals voice dialogue/delenwerk, het werken met levensverhalen en familieopstellingen.

Je kunt individueel in therapie gaan of samen met je partner. Wanneer je samen met je partner komt, zullen er naast de gezamenlijke bijeenkomsten, ook individuele gesprekken zijn met jou en je partner.

Verlies- en rouwverwerking

Indicaties

Een mens maakt in zijn leven veel situaties mee waarin er sprake is van verlies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlies van een partner, verlies van baan, verlies van een kind, verlies van gezondheid, verlies van ouders.

Je voelt dat je iemand nodig hebt waar je het verhaal neer kunt leggen. Iemand die onbevooroordeeld weet te luisteren en je advies kan geven hoe verder te gaan. Sommige verlieservaringen zijn zo ingrijpend dat je in een toestand terecht kunt komen waardoor je ervaart dat je niet meer verder komt in het verwerkingsproces. Je wilt je verdriet aan iemand kwijt kunnen.

Begeleiding bij (levensbedreigende) ziekte en invaliditeit

Wanneer je een levensbedreigende zieke hebt of wanneer je op een andere manier verlies van gezondheid hebt geleden, kom je in een zeer ingrijpende periode van je leven terecht waarin sprake is van heftige emoties. Ook voor je dierbaren is het een zeer ingrijpende tijd.

Je staat voor de zware taak om bijvoorbeeld je ziekte of beperking te accepteren. Je kunt vaak niet meer werken of moet minder gaan werken. Je kunt niet meer volledig zorgen voor je gezin. Er zijn vaak veel praktische zaken te regelen en je hebt iemand nodig die samen met je bespreekt welke besluiten je wilt nemen.

Misschien ben je bang om de ziekte niet te overleven. Het kan zelfs zijn dat je weet dat je de ziekte niet meer kunt overwinnen. Dat geeft veel verdriet en onrust. Je wilt leren accepteren en rust vinden.

Werkwijze

Bij rouwverwerking/verliesverwerking kun je vaak wel wat ondersteuning gebruiken. Een luisterend oor is misschien al voldoende. Het kan ook zijn dat je voelt dat je niet verder komt in de verwerking en al lange tijd veel boosheid voelt of een alles omvattend verdriet. Deze emoties zijn zo intens dat het leven van alledag moeilijk blijft verlopen.

In mijn therapie werk ik vanuit de volgende vier fasen van rouwverwerking:

  1. De fase van het ongeloof, de shock en de ontkenning.
  2. De fase waarin de boosheid en de verontwaardiging en het verdriet overheerst. Tijdens deze fase ervaar je veel emoties.
  3. De fase van acceptatie. Je gaat aanvaarden dat het verlies er is en maakt een begin met het oppakken van je leven. Het doorgaan.
  4. De fase waarin je weer volledig en optimaal kunt gaan functioneren bijvoorbeeld binnen je gezin en je werk.

Deze fasen kunnen door elkaar heen lopen.

Ik kan, naast de gesprekken, indien gewenst, gebruik maken van lichaamswerk, visualisatie, meditatie en ontspanningsoefeningen.

Persoonlijke ontwikkeling

Indicaties

Wanneer je meer inzicht wilt krijgen in je eigen functioneren en persoonlijk leiderschap. Je bent op zoek naar iets maar weet niet wat. Je wilt onderzoek doen naar je werkelijke verlangens en wensen in het leven. Kortom je wilt iets weten, bent ergens naar op zoek, voelt je onbestemd of je zoekt naar richting in je leven. Het kan ook zijn dat je geen concreet probleem hebt. Misschien zit je niet lekker in je vel en voel je dat er wat aan de hand is. Je bent bijvoorbeeld niet tevreden met je bezigheden maar weet niet hoe dat te veranderen. Misschien wil je op zoek naar een andere baan en wil je hierin advies en begeleiding. 

 

Werkwijze

Belangrijk is dat je de vraag helder krijgt: Wat wil ik bereiken? Waar droom ik van?

Door middel van regressie, RET, NLP, lichaamswerk en andere technieken laat ik je ontdekken waar je voor wilt gaan, waar je belangstelling ligt of wat er nodig is om antwoord te krijgen op je vragen. Bewustwording van valkuilen, belemmeringen en uitdagingen zijn een vast onderdeel van deze vorm van begeleiding. Testen kunnen inzicht geven in je persoonlijkheid. Het werken met dromen en innerlijk kindwerk kan onderdeel uitmaken van de begeleiding.

 

Communicatie

Indicaties

Je merkt dat je binnen het werk of tijdens sociale contacten geen aansluiting vindt. Je merkt dat je niet weet hoe om te gaan met nieuwe contacten. Het kan ook zijn dat je binnen je relatie moeite hebt met het aangeven van eigen grenzen of weinig tot geen communicatie (contact) ervaart met je partner.

Het kan ook zijn dat je voor je werk gesprekstechnieken wilt ontwikkelen zoals een slecht-nieuwsgesprek of klachtengesprek.

Zo zijn er nog vele andere redenen om je communicatievaardigheden te gaan ontwikkelen.

 

Werkwijze

Ik ga samen met je onderzoeken wat jouw manier van communiceren is, welke valkuilen en uitdagingen je tegenkomt. We spreken af welke vaardigheden je wilt gaan ontwikkelen. Je gaat actief aan de slag met het oefenen van communicatievaardigheden. De in de praktijk op gedane ervaringen bespreken we in de bijeenkomsten. Ik werk veelal met RET, NLP, voice dailogue en familieopstellingen.

 

Stress, depressiviteit, overspannenheid en burn-out

Indicaties

Je bent erg gespannen. Je bent moe en voelt dat je niet meer volledig kunt genieten of juist helemaal niet meer kunt genieten.

Langdurige stress kan leiden tot veel lichamelijke psychosociale ( geen zin meer in contacten, terugtrekken in je eigen wereld) klachten en uitputting zodat je niet meer of nauwelijks kunt functioneren als partner, moeder en in je werk.

 

Werkwijze

Door middel van RET, NLP en dagschema’s waarin je de activiteiten bijhoudt en lichaamswerk/bio-energetica ga je een aantal fasen door in de therapie:

 

  1. Het tot rust komen.
  2. Het in kaart brengen van de valkuilen en uitdagingen en kwaliteiten.
  3. Het weer rustig opbouwen van de dagelijkse activiteiten zoals het zorgen voor het gezin, hobby’s, werk