Organisatiecoaching

Voor bedrijven en organisaties bied ik verschillende mogelijkheden:

Bedrijfstraining

Teamontwikkeling

Communicatie

Supervisie

Coaching

Intervisie

Bedrijfstrainingen

Het ontwikkelen van trainingsmodules en workshops

Ik ontwikkel trainingsmodules en workshops over onder andere de volgende onderwerpen:

Gesprekstechnieken, omgaan met weerstanden, rapportage en observatie, omgaan met ouders, familie en verzorgers, ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidsleer, begeleiden van onderwijsprocessen, klassenmanagement, sociale vaardigheden, organisatorische vaardigheden, professionalisering en kwaliteitszorg, methodische vaardigheden, leidinggeven, begeleiding geven, activiteitenplannen en zorgplannen maken en uitvoeren, communicatie.

Al deze te ontwikkelen modules en workshops worden op maat gemaakt naar de wensen van de opdrachtgever.

Het verzorgen van in-company trainingen

Je hebt een trainer nodig voor de uitvoering van een in-company training op een van de hierboven beschreven gebieden.
Mijn ruime ervaring in het verzorgen van in-company trainingen en workshops neem ik hierbij mee.

Het ontwikkelen en verzorgen van train-de-trainertrajecten

Het verzorgen van een train-de-trainertraject, zodat de deelnemers als trainer worden opgeleid voor een specialisatie binnen jouw bedrijf.

Teamontwikkeling

Samenwerkingsproblemen binnen jouw team oplossen

Wanneer?

Je vindt dat er binnen je bedrijf of organisatie aandacht nodig is voor de processen binnen de samenwerking. Je wilt dat er een plan van aanpak wordt geschreven over de te volgen routes.

Er zijn samenwerkingsproblemen binnen een team en je zoekt een trainer die ervaring heeft in het begeleiden van teamprocessen.

Het kan ook zijn dat  je team aangeeft ondersteuning te willen omdat ze alhoewel ze al goed functioneren, nog beter willen gaan samenwerken. Ze hebben de behoefte om de taakgerichtheid en de procesgerichtheid te verstevigen of zoeken naar een manier om teamprocessen te analyseren en te kanaliseren.

Werkwijze

Voordat ik begin met een traject bepaal ik samen met de opdrachtgever wat er nodig is aan vooronderzoek alvorens tot de uitvoering te kunnen komen. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat de vraag en de doelen aansluiten bij de behoefte van de deelnemers. Het is mogelijk dat ik  voor de start en tijdens de trajecten individuele gesprekken voer met de deelnemers.

Er zijn vele varianten mogelijk in de manier waarop het trainingstraject inhoud krijgt. Dit gaat in samenspraak met de wensen van het team en de leidinggevende(n). Het in kaart brengen van de teamrollen, functies, kwaliteiten en uitdagingen van de teamleden is vaak onderdeel van de actieve bijeenkomsten.

Communicatietrainingen

Voor communicatietrainingen zijn de volgende varianten mogelijk:

 • Effectief en assertief handelen binnen communicatie
 • Feedback geven en ontvangen
 • Conflicthantering
 • Conflictbemiddeling
 • Klantgericht communiceren (clientgericht communiceren)
 • Voeren van sollicitatiegesprekken
 • Voeren van functioneringsgesprekken
 • Voeren van beoordelingsgesprekken
 • Voeren van correctiegesprekken
 • Voeren van slecht-nieuwsgesprekken

Supervisie

Ik ben als supervisor bij LVSC geregistreerd en voldoe aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die LVSC hanteert.

Wanneer?

Voor werknemers waarvoor het belangrijk is om onder begeleiding competenties te verbeteren. De supervisant leert door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in de manier waarop hij voelt, denkt en handelt en kan dit duurzaam verbeteren.

Werkwijze

Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur (een keer per twee of drie weken) individueel of in groepen van maximaal vier supervisanten. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

De supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij schrijft reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die de supervisant kan aandragen zijn:

 •  het werken met clienten
 • de omgang met collega’s
 • de eigen manier van leidinggeven of werken

 

Coaching

Wanneer?

Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep op functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige competenties, of een combinatie van beide. 

Werkwijze

De coach, opdrachtgever en coachee spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt zal worden. Er wordt een traject vastgesteld. Het effect van de bijeenkomsten wordt geëvalueerd met de coachee en de opdrachtgever. Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten en observaties.

Ik ben als coach aangesloten bij de beroepsvereniging NOBCO. 

Intervisie

Wanneer?

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. De deelnemers leren over de taken binnen het werk en begeleiden elkaar daarin.

Werkwijze

Ik help bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze de anderen verder kunnen helpen. Ik begeleid totdat de deelnemers aangeven in staat te zijn zelfstandig verder te kunnen.

De bijeenkomsten worden door de deelnemers zelfstandig georganiseerd volgens een vaststaande methode. Het aantal bijeenkomsten wordt door de deelnemers zelf bepaald. De deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, men biedt onderling hulp met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren.

Een intervisiegroep heeft drie tot zes deelnemers. Zij zijn op vrijwillige basis betrokken bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar het liefst geen directe gezagsrelatie.